Po - Pá 8 - 17h 485 103 541
Napište nám kdykoliv! plaston@volny.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti PLASTON Liberec s.r.o.

                                             

  1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje produktů společnosti PLASTON  Liberec s.r.o. ( dále jen „prodávající“ )  a jejími obchodními partnery ( dále jen „ kupující “ ) prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.plomba.eu

Prodávající

PLASTON Liberec s.r.o., se sídlem Selská 85, 460 01 Liberec 12 je společností zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4428 zabývající se  výrobou a prodejem bezpečnostních plomb.

Kupující

Kupující, který není podnikatelem nebo smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti, při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, včetně telefonního čísla, popřípadě  údaje , které chce mít uvedeny  na nákupních dokladech tj. pouze údaje nezbytné ke splnění smlouvy , jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů ( event. K dalšímu účelu k němuž kupující udělil souhlas se zpracováním ) Právní vztahy prodávajícího s kupujícím – nepodnikatelem - se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podnikatelský subjekt při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o své existenci a o svém podnikatelském oprávnění (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o registraci). Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí uzavřenou kupní smlouvou. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

 

 

  1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jemu předané jsou a zůstávají důvěrné, budou použity pouze ke splnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou  situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající provádí zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího http://www.plomba.eu , kde jsou uvedeny veškeré informace o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy

  1. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.plomba.eu , je možné provést kdykoliv, vyřízení objednávky bude provedeno ve všední dny od 07.00- 16.00 hod.